Πελατολόγιο

Περισσότερα από 400 brands, και πολλά από τα μεγαλύτερα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, έχουν συνδέσει την ιστορία τους με το Sales Promotion Center από την ίδρυσή του έως σήμερα. Και δεν πρόκειται για σύμπτωση. Οι πολυετείς συνεργασίες και τα θετικά αποτελέσματα χτίστηκαν υπό το φως της εμπιστοσύνης και της συνέπειας έργων & μετρήσιμων αποτελεσμάτων: ακούγοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών, επεξεργάζοντας τα δεδομένα υπό το πρίσμα των συνθηκών, προτείνοντας πρωτότυπες λύσεις. Λύσεις που ικανοποιούν συνολικά, που ξεπερνούν το φάσμα προώθησης ή marketing και που σχεδιάζονται “case to case”. Γιατί στο Sales Promotion Center έχουμε πάντα σαν στόχο, η δουλειά μας, κάθε φορά, να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τα brands.

Banner EUERDF
Sales Promotion Center