Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το Sales Promotion Center εταιρικό μέλος στο σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Το ενδιαφέρον των ιδρυτών του Sales Promotion Center, που είναι μέλη της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», για την πολιτιστική μας κληρονομιά,  εξελίχθηκε εντάσσοντας και το Sales Promotion Center στα εταιρικά μέλη του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

Η ένταξη της εταιρείας μας στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» λειτουργεί ως πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αφού το σωματείο με πολλές δράσεις και μορφές αναδεικνύει και προστατεύει την πολιτιστική μας κληρονομιά, προτείνοντας ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος της χώρας.

Αφορμή της επιλογής αυτής της μορφής χορηγίας απετέλεσε  η ζωντανή δύναμη των νέων – στο σύνολό τους – ανθρώπων που συνεργάζονται με την εταιρεία μας. Η καθημερινή τους παρουσία στους χώρους δουλειάς εντός και εκτός εταιρείας και η πολύτιμη εργασία τους, που είναι ο πυρήνας της υλοποίησης του έργου που αναλαμβάνουμε, έχει διπλό αποτέλεσμα.

Η εργασία τους στο Sales Promotion Center προσφέρει στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» € 1 για κάθε ημερομίσθιο που θα κάνουν. Φυσικά αυτό δεν επηρεάζει την αμοιβή τους, απλά καταβάλλεται από την εταιρεία. Συγχρόνως και οι εταιρείες που εμπιστεύονται το Sales Promotion Center συνδράμουν με αυτήν τους την επιλογή στους σκοπούς του
«ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

Το μέλλον της χώρας μας είναι και πρέπει να είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την ιστορία μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Μπορείτε να βοηθήσετε παίρνοντας μέρος σε αυτήν την προσπάθεια για την ανάδειξη των μνημείων μας. Ενημερωθείτε και πάρτε μέρος στην προστασία των αρχαίων θεάτρων και όχι μόνο. Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ένα τεράστιο εύρος δράσεων για όλα.

Με αυτόν τον τρόπο  μπορούμε να είμαστε όλοι υπερήφανοι που συμμετέχουμε στη σωτηρία των μνημείων της πατρίδας μας, γιατί όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για ένα υψηλό στόχο και σκοπό.

Οραματιζόμαστε τη σύγχρονη Ελλάδα αλλιώς! Μάθε για το «ΔΙΑΖΩΜΑ»  περισσότερα στο  www.diazoma.gr

Banner EUERDF
Sales Promotion Center