Φιλοσοφία

Οι αξίες και η φιλοσοφία του Sales Promotion Center αποτελούν τη μεγαλύτερη κληρονομιά του. Γι’ αυτό βελτιώνει συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό του σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, στηρίζοντας ξεχωριστά τον εργαζόμενο σε κάθε στάδιο, έχοντας καλλιεργήσει κουλτούρα εκπαιδευτικού οργανισμού. Μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τον πελάτη, δε σταματά να επινοεί δράσεις και λειτουργίες προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον. Γιατί τελικά η ποιότητα που απορρέει από το άτομο και το σύνολο, αναπόφευκτα αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα των δράσεών του. Αποτελέσματα που, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την ιστορία της εταιρίας, της επιτρέπουν να παραμένει σταθερά η 1η επιλογή των πελατών για πάνω από 37 χρόνια.

Banner EUERDF
Sales Promotion Center