Κύπρος

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο παρατηρείται το φαινόμενο της ανάληψης κεντρικού σχεδιασμού marketing των brands που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή αγορά, από την Ελλάδα. Για την κάλυψη των νέων αυτών απαιτήσεων, το Sales Promotion Center επέκτεινε από το 2011 τις δραστηριότητές του και στην Κύπρο. Η είσοδος αυτή έγινε κάτω από αυστηρές προδιαγραφές οι οποίες εξασφαλίζουν την παροχή όλων των υπηρεσιών με την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία. Έτσι επιτυγχάνεται ο στρατηγικός στόχος για ενιαία αντιμετώπιση των 2 αγορών και μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων κάτω από κοινή εποικοινωνιακή πλατφόρμα.

Sales Promotion Center